Роман Корнилюк

Роман Корнилюк

кандидат економічних наук, автор сайту Bankografo.com

БЛОГЕРИ


Як обчислити надійність банківської системи?

У номері 6 «Вісника НБУ» вийшла стаття к.е.н. Леоніда Долінського та фінансового аналітика Олександра Ковальчука, в якій розраховано інтегральний кредитний рейтинг банківської системи України – 7.4 бали або uaA за Національною рейтинговою шкалою станом на 01.02.2012 р.

Цей рейтинг належить до інвестиційної категорії та характеризує банківську систему як таку, що має високий рівень кредитоспроможності порівняно з іншими українськими позичальниками. Водночас встановлено, що цей рівень кредитоспроможності чутливий до несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Запропонований експертно-аналітичний підхід дає змогу отримати середньозважену рейтингову оцінку надійності вітчизняної банківської системи, узагальнивши кредитні рейтинги українських банків, надані міжнародними та уповноваженими рейтинговими агентствами на той час (Fitch Ratings, Moody’s, Standard & Poor’s, НРА “Рюрік”, РА “Експерт-Рейтинг”, ІBI-Rating, РА “Кредит-Рейтинг”).

Думаю, цікавою для вкладників буде таблиця з інтегральними рейтинговими показниками найбільших банків, наведена для демонстрації розрахунку середньозваженого рейтингу для 1 групи банків за класифікацією НБУ. Так, найкращий інтегральний рейтинг (uaAAA) на початку року мали Укрсоцбанк, ВТБ-банк, Укрсиббанк.

Детальніше ознайомитись з методикою і результатами дослідження авторів можна у статті «Вісника НБУ».

Підводні камені методології дослідження:

1) На загальний інтегральний рейтинг вплинув так званий ефект «похибки селективності»: підсумовувались рейтинги банків, які офіційно отримали кредитний рейтинг. Схоже, що поза вибіркою дослідження лишились не просто банки без рейтингів, а фінансові інституції, які більш схильні отримати негативну, спекулятивну оцінку. Їхній середній інтегральний рейтинг теоретично має бути нижчим за підрахований показник (7,4 бали). Проблема в тому, що з огляду на відсутність даних рейтингів не відомо наскільки рейтинг невключених банків понизив би отриманий результат фінансової стійкості банківської системи.

Як справедливо зазначили самі автори:у 4-й групі малих банків «… непрорейтингованими залишаються 73 банки, що мають сукупний обсяг активів 45%. Слід зауважити, що внаслідок цього похибка при розрахунку інтегрального кредитного рейтингу ІV групи банків є значною».

Дослідники встановили, що фактичне значення інтегрального кредитного рейтингу банківської системи України перебуває в межах від 6.71 (якщо всі непрорейтинговані установи виявляться абсолютно ненадійними) до 7.60 (якщо навпаки), тобто від uaBBB до uaA.

З огляду на це, робити загальні висновки про фінансову стійкість банківської системи доречно лише з урахуванням похибки селективності, яка дає підстави вважати, що фактичний загальний рейтинг банківської системи переміститься у нижню частину окресленого інтервалу

2) Про рівень об’єктивності рейтингових оцінок, наданих уповноваженими і міжнародними РА українським банкам свідчить розподіл рейтингів, який досить далекий від нормального. Впадає у вічі значна частка банків (61,5%) зі значенням uaBBB – а це «дно» інвестиційної категорії рейтингів. Банки з нижчим рейтингом уже належать до спекулятивної категорії – а таких серед досліджуваних банків усієї системи виявилось всього 3. Це опосередковано підтверджує гіпотезу, що банки без рейтингів відмовляються від рейтингування з огляду на розуміння своєї низької надійності.

Якщо законодавчі ініціативи про обов’язкове рейтингування банків, які залучають вклади фізичних осіб, будуть втілені у життя, вибірка для розрахунку інтегрального рейтингу повинна розширитися і зробити точнішим результат підрахунку інтегрального рейтингу банківської системи України. Адже якість методології інтегрального рейтингу достатньо висока, викликає запитання лише якість вхідних даних.

Коментарі

Додати коментар


ГОЛОВНЕ на 01 березня 2021, 15:16

Перспективы мировой экономики во второй половине 2019 — первой половине 2020 года

Грабувати, охороняти чи торгувати?

Загрузка...
закрити
E-mail
Пароль
Також, ви можете авторизуватись через Facebook Facebook login

Якщо ви не зареєстровані, пройдіть цю просту процедуру.