Янукович підписав закон про цінні папери

Президент Віктор Янукович підписав Закон № 5042-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про цінні папери".

Про це повідомляє прес-служба глави держави, передає агентство УНІАН.

Як відомо, 4 липня Верховна Рада Україна ухвалила в цілому закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про цінні папери".

Закон передбачає, що у визначенні рейтингової оцінки, якщо інше не встановлено законом, потребують усі види боргових та іпотечних емісійних цінних паперів, які не розподіляються між засновниками або серед заздалегідь визначеного кола осіб і можуть розповсюджуватися шляхом публічного розміщення, купуватися і продаватися на фондовій біржі, крім державних цінних паперів і цінних паперів, емітованих Державною іпотечною установою.

Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка виявила факт вчинення юридичною особою правопорушення на ринку цінних паперів, складає акт, що разом з письмовими поясненнями керівника, іншої відповідальної посадової особи і пов'язаними з таким правопорушенням документами протягом п'яти робочих днів подає уповноваженому особі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що має право застосовувати санкцію за правопорушення на ринку цінних паперів.

Санкції застосовуються головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, членом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, уповноваженими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку посадовими особами з розгляду документів, які підтверджують факт правопорушення.

У випадку, якщо під час проведення перевірки уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку проводилось вилучення документів, що підтверджують факт порушення, до акта про правопорушення додаються їх копії, а також протокол про вилучення.

Вилучення документів, що підтверджують факт правопорушення, проводиться в строк до трьох робочих днів з обов'язковим складанням протоколу, в якому зазначаються дата його складання, прізвище та посаду особи, яка проводила вилучення, перелік вилучених документів та день, в який вони відповідно до цього Закону повинні бути повернуті.

Протокол складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яке провело вилучення документів. Представнику юридичної особи, документи якої вилучено, в момент вилучення документів видається один примірник протоколу про їх вилучення.

Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про застосування санкції протягом 30 робочих днів після отримання документів, що підтверджують факт правопорушення. Рішення про застосування санкції оформляється постановою, що надсилається юридичній особі, до якої застосовано санкцію.

Юридична особа може бути притягнута до відповідальності за вчинення правопорушення на ринку цінних паперів не пізніше трьох років з дня його вчинення незалежно від санкції.

Юридична особа не може бути притягнутою до відповідальності за дії, які були предметом перевірки, за результатами якої не було виявлено правопорушень на ринку цінних паперів.

Крім того, закон передбачає, що в разі проведення державної реєстрації припинення акціонерного товариства, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, додатково подається копія розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, засвідчена Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

У разі проведення державної реєстрації припинення юридичної особи - емітента цінних паперів, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, додатково подається довідка відповідного органу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про відсутність нескасовані випусків цінних паперів цієї юридичної особи.