Ринок ІСІ: інвестори вірять у венчурні фонди

УАІБ

Стрімкий низхідний рух на фондовому ринку України на початку другого кварталу 2013 року на тлі негативних зовнішньоекономічних чинників спровокував понижувальні тенденції і в індустрії інститутів спільного інвестування.

Основні тренди на українському ринку ІСІ полягали як у продовженні росту - у секторі венчурних фондів, так і продовження падіння у секторах публічних, зокрема відкритих, ІСІ.

Збереглися і такі тенденції: скорочення чисельності учасників ринку - КУА та фондів, які досягли нормативів при подальшому рості кількості зареєстрованих ІСІ; зменшення вкладень у корпоративні облігації; виведення значної частки акцій з активів відкритих ІСІ.

Затребуваними серед інвесторів як з України, так і з-за кордону у другому кварталі були венчурні ІСІ, причому частка вкладень громадян України у сукупних активах цих фондів навіть дещо зросла.

Фондовий ринок

Другий квартал 2013 року був періодом посиленої нестабільності на глобальних фондових ринках.

Успіх Японії, де хвиля піднесення взяла початок ще у кінці 2012 року, був зумовлений вірою інвесторів у ефективність політики уряду з "наводнення" фінансового ринку наддешевою ліквідністю, за прикладом США.

У США акції також скоригувалися лише наприкінці травня - у червні, після безперервного семимісячного зростання, на тлі побоювань щодо згортання програми ФРС із "кількісного пом’якшення".

Західноєвропейські ринки залишилися під переважним впливом негативних факторів, таких як вірогідне скорочення монетарної підтримки центральними банками ключових економік світу, слабка динаміка ВВП єврозони із від’ємними показниками у ряді країн, а також уповільнення росту Китаю.

Блакитні фішки у Росії продовжували падати на тлі зниження цін на енергоносії та відтоку капіталу з країн, що розвиваються. Знову просіли індекси й у Польщі.

Через березневий провал на тлі кіпрської кризи, що поглибився на початку квітня, ключові індикатори вітчизняного фондового ринку показали зниження за результатами кварталу: індекс УБ – на 4.1%, ПФТС – на 5.7%.

При цьому обсяги торгів на фондових біржах Україн загалом суттєво зросли – на 21,2 мільярда гривень (плюс 27,2%) до 99,3 мільярда гривень.

Однак відбулося це в основному за рахунок державних цінних паперів.

Кількість КУА та ІСІ

Тенденції на ринку управління активами з точки зору кількості його учасників у другому кварталі 2013 року загалом збереглися.

Так, кількість компаній з управління активами знову зменшилася за умов переважання виходу компаній з ринку порівняно зі входом у нього (-3 після мінус п'ять у першому кварталі).

За даними УАІБ, станом на 30 червня 2013 року в Україні діяли 345 КУА.

Кількість зареєстрованих ІСІ зросла - до 1580 фондів.

ІСІ та КУА у регіонах

Кількість учасників ринку управління активами у 2-му кварталі 2013 року продовжувала зменшуватись – вже не тільки за рахунок столиці, а й Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

Так, при скороченні чисельності КУА із 348 до 345 у Києві та регіоні (240 КУА) було виключено 4 компанії, але зареєстровано 3 нові, а у Дніпропетровській області було закрито дві КУА, у Кіровоградській – одну. У Луганску ж з’явилася одна нова компанія з управління активами.


Вартість активів ІСІ

Провал на фондовому ринку на початку другого кварталу і слабка його динаміка протягом усіх трьох місяців в умовах ускладнення ситуації в економіці країни і бізнес-середовищі діяльності фондів заважали росту індустрії ІСІ, хоча це не стосується венчурного сектору.

Це забезпечило подальше зростання загальних активів в управлінні, але інші сектори ІСІ зазнали втрат.

Станом на 30 червня 2013 року загальні активи ІСІ становили 164 052,39 мільйона гривень. Квартальний приріст значно зріс порівняно з першим кварталом і сягнув +5 724,66 мільйона гривень (+3.62%), причому венчурних ІСІ – +6 414,03 мільйона гривень (+4.33%), активи яких склали 154 542.74 мільйона гривень.


Втеча капіталу

У другому кварталі 2013 року різко зріс чистий відтік капіталу з відкритих ІСІ, хоча протягом трьох місяців він був дуже нерівномірним.

Квітень відновив негативний тренд у секторі – із фондів було вилучено на 3,9 мільйона гривень більше, ніж вкладено.

У травні рух капіталу інвесторів у секторі в цілому був нульовим із невеликими та практично взаємокомпенсуючими притоком та відтоком у фондах, які зазвичай демонструють найактивнішу динаміку вкладень.

Однак у червні відбувся найбільший за 15 місяців відтік – майже 8,5 мільйона гривень Значні відтоки відбувалися, традиційно, за рахунок одного чи кількох фондів.

Інвестори

Інституційні інвестори, зареєстровані в Україні, у 2-му кварталі 2013 року залишили за собою першість за обсягами накопичених вкладень в ІСІ.

Більше того, на відміну від 1-го кварталу, частка юридичних осіб-резидентів у сукупній ВЧА зросла із 77.5% до 78.5%.

Сума вкладень цих інвесторів збільшилася за квартал на 7 629.53 млн. грн. (порівняно із -4 711.43 млн. грн. у 1-му кварталі), що було пов’язано з вкладеннями у венчурні фонди (+7 946.83 млн. грн.)

У зростання ВЧА ринку ІСІ значний внесок зробили також фізичні особи-резиденти (+181.06 млн. грн.) і юридичні особи-нерезиденти (+117.57 млн. грн.).

Іноземні інвестори, динаміка вкладень яких у венчурні фонди у квітні-червні була слабшою у порівнянні з резидентами України, а також які ледь не найактивніше виводили капітал з відкритих ІСІ, скоротили свою вагу в усіх фондах у цілому з 18.3% до 17.4%.


Активи

У другому кварталі варто звернути увагу на скорочення частки банківських металів у всіх секторах ІСІ, що пов’язано з глобальним трендом падіння ціни банківських металів.

Частка цінних паперів в активах усіх секторів ІСІ, крім інтервальних, скоротилася, причому у відкритих (із 52,3% до 52%) – п‘ятий квартал поспіль.

В ІСІ відкритого типу посилилося скорочення активів у акціях (-5.58 млн. грн. після -2.00 у 1-му кварталі), що було головною складовою зменшення ВЧА сектору.

У решті секторів ІСІ частка акцій різною мірою зросла, хоча сукупні вкладення закритих фондів у ці інструменти скоротилися, проте значно менше, ніж в облігації підприємств. Останні зменшилися як за сукупною вартістю, так і часткою у зведених активах кожного сектору ІСІ, за винятком венчурних фондів.

Загалом, портфель цінних паперів усіх ІСІ у квітні-червні 2013 року зменшився на 2 055 млн. грн. (до 50 692 млн. грн.), після зростання у 1-му кварталі.

Доходність

На доходність ІСІ у 2-му кварталі 2013 року впливали провал на фондовому ринку на початку кварталу та поміркований ріст протягом трьох його місяців, що завершилися втратами основних індексів у розмірі 4-6% та супроводжувалися подальшим виведенням капіталу з невенчурних, зокрема відкритих, ІСІ.

Усі сектори невенчурних ІСІ показали від’ємну квартальну доходність.

З початку 2013 року тільки інтервальні фонди забезпечили зростання вартості інвестицій – майже +4,9% у середньому.

Лідери січня-березня, інтервальні ІСІ, закінчили квартал з показником -1,3% (+6,2% у 1-му кварталі).

Доходність відкритих фондів була дещо нижчою (-1,8%), у тому числі й порівняно з попереднім кварталом (-0,1%).

За півроку ці фонди принесли у середньому -1,9%.

Закриті ІСІ мали найнижчий показник – мінус 3,2%, хоча ще у 1-му кварталі поступалися лише депозитам у гривні (+2,5% проти +4,9%). З початку року цей сектор фондів показав доходність близьку до нуля (-0,8%).
Коментарі

Додати коментар


Читайте у розділі

Відео

Загрузка...

Тест-драйв

закрити
E-mail
Пароль
Також, ви можете авторизуватись через Facebook Facebook login

Якщо ви не зареєстровані, пройдіть цю просту процедуру.