"Добре стоїмо": ринок облігацій–2013

Ігор Кравчук

Ринок боргових цінних паперів українських підприємств в минулому році надалі характеризувався слабким розвитком, а саме відсутністю попиту на облігації з боку інституційних інвесторів, низькою ліквідністю, наявністю неринкових випусків.

За одинадцять місяців 2013 року Національною комісією з цінних паперів було зареєстровано випусків облігацій підприємств на суму 23,1 млрд. грн., що незначно більше, ніж у 2012 році – 20,8 млрд. грн.

Проте реєстрація випуску ще не свідчить про його розміщення. Так, в 2013 році лише шістнадцять емітентів розмістили свої випуски або деякі серії своїх облігацій. Дев'ятнадцять емітентів продовжують розміщення боргових цінних паперів. Наприклад, "Буджитлостандарт" розмістив лише серію 1-А на суму 27,7 млн. грн. а ще від лютого 2013 року здійснюється розміщення дев'яти серій на суму 236,1 млн. грн. А "Глобинський м’ясокомбінат" із запланованих 100 млн. розмістив облігації лише на 15,4 млн. грн.

У 2013 році найбільший обсяг облігацій вдалося розмістити "Укравтодору" на суму 5 млрд. грн., які були забезпечені державними гарантіями. Дані облігації розміщувалися приватно і за даними ЗМІ покупцем на суму 2,75 млрд. грн., виступив "Банк ¾", який належить В.Іщенку. Однак, ще з кінця 2012 року "Укравтодор" не може продати випуск семирічних облігацій на суму 6 млрд. грн. під 16,3%.

Найбільші розміщені емісії корпоративних облігацій в 2013 році (крім фінансових установ)

Емітент

Обсяг випуску, млрд. грн.

Купонна ставка, %

Термін обігу, років

Укравтодор

5,00

8-14,25

1-5

Укртелеком

2,35

8-19,5

4-5

Сервіс Технобуд

0,412

бездохідні

4

Південна залізниця

0,330

19

3

Омокс

0,179

бездохідні

3,5-4,5

Джерело: http://ua.cbonds.info

Іншим великим емітентом у 2013 був "Укртелеком", який публічно розмістив чотири серії чотирьохрічних облігацій на 600 млн. грн., з плаваючою купонною ставкою на перші чотири квартали 19,5% (надалі ставка зменшується до 18%). А також здійснив приватне неринкове розміщення п’ятирічних облігацій на суму 1,75 млрд. грн. під значно нижчу ставку – 8% річних.

В цілому вітчизняний ринок корпоративних облігацій характеризується високою концентрацією. Так, на двох емітентів – "Укртелеком" та "Укравтодор" – припадає 81,5% всіх розміщених облігацій підприємств у 2013 році.

В 2013 році було здійснено значний обсяг погашення облігацій на суму 8,1 млрд. грн., що складає більше 90% від загальної суми розміщених облігацій у 2013 році, тобто ринок облігацій за номінальною сумою майже не змінився в обсягах. При цьому на п’ятьох з шістдесяти емітентів, які погашали облігації, припадає більше 40% обсягу всіх погашень у 2013 році.

Найбільші погашення облігацій в 2013 році

Емітент

Обсяг (за номінальною вартістю), млн. грн.

Донецька залізниця

810,00

Виробничий вектор

759,96

Південно-західна залізниця

610,00

Донецьксталь

600

Одеська залізниця

500,00

Джерело: http://ua.cbonds.info

Основні риси внутрішнього ринку облігацій

Вітчизняний ринок облігацій підприємств на даний час не розглядається більшістю компаній реального сектору економіки як джерело запозичення фінансових ресурсів.

Так, обсяг наданих банками корпоративних кредитів за десять місяців минулого року склав 655,3 млрд. грн., а обсяг ринку облігацій підприємств за підсумками року за номінальною вартістю склав лише 42 млрд., тобто є в 15,6 разів меншим.

У порівнянні з ринками корпоративних облігацій країн-сусідів український ринок також виглядає не найкращим чином, хоча й не суттєво відстає від польського ринку за кількістю емісій та емітентів. Проте, за обсягами облігацій в обігу ринок облігацій підприємств України майже вдвічі менший за польський ринок та у 16 разів поступається російському ринку.

Джерело: http://ua.cbonds.info

Вітчизняний ринок характеризується доволі низьким попитом з боку інвесторів, що підтверджують річні дані про значні складнощі з розміщенням облігацій. В Україні надалі дуже низька активність інституційних інвесторів.

Так, інститути спільного інвестування зазнали значних втрат від дефолтів на ринку корпоративних облігацій в 2009 році, а тому зараз доволі обережно відносяться до такого типу вкладень.

Страхові компанії надають перевагу банківським депозитам, які є більш надійними, та й відсоткові ставки не дуже різняться. Так, купонна ставка за ринковими розміщеннями облігацій в 2013 році складала 16-20% річних строком на 3-5 років.

У більшості випадків купонна ставка є плаваючою. Для порівняння: ставка за річними депозитами в банках для фінансових установ протягом 2013 року коливалася від 12 до 16%.

З тих же причин ринок є нецікавим і для приватних інвесторів, для яких депозитні ставки в банках сягають 25% річних.

А такий інститут як недержавні пенсійні фонди надалі перебуває в Україні у зародковому стані.

Через відсутність попиту внутрішній ринок облігацій підприємств характеризується низькою ліквідністю. Хоч переважна більшість облігацій перебувають в біржових реєстрах, однак, це не додає їм ліквідності.

Оскільки основна причина включення в реєстри бірж – це необхідність уникнення сплати податку, який з 2013 року введено при здійсненні операцій на позабіржовому ринку.

За підсумками 11 місяців 2013 року частка корпоративних облігацій в загальному обсязі торгів на фондових біржах становить лише 9,95%. За цей період було укладено угод лише на суму, що прирівнюється до номінального обсягу емісій в обігу – 42,5 млрд. грн.

Наприклад, у листопаді 2013 року на фондовій біржі ПФТС в середньому укладалося 25 угод в день, на біржі "Перспектива" – 15 угод, а на "Українській біржі" – менше 10. Зокрема, на ПФТС в листопаді було шість торговельних днів, коли укладалося менше 10 угод і два дні – лише по 1 угоді.

Джерело: http://www.pfts.com.ua

Вітчизняна сфера корпоративних облігацій характеризується і певними неринковими рисами. Так, доволі значна частка цільових бездохідних облігацій, які випускаються як інструмент фінансування будівництва, і облігації погашаються квадратними метрами житла. В 2013 році більше третини емітентів випускали саме такі облігації.

На ринку поряд з 3-7 річними облігаціями присутні облігації з доволі "довгими" строками обігу і дуже малими купонними ставками (наприклад, облігації ПриватБанку).

Корпоративні облігації в обігу з найбільшими термінами погашення

Емітент

Термін обігу, років

Обсяг випуску, млн. грн.

Купонна ставка, %

СК Гарант-Кривбас

50

70

15

Ярославів Вал

32

4,1

22

Колос Лтд

30

10

3

Зерноторгова компанія

30

79,75

2

Приватбанк

20

100

0,001

Ясинуватський агротехсервіс

20

100

0,05

Джерело: http://ua.cbonds.info

На ринку також використовуються певні механізми для приваблення інвесторів. Так, компанія "Сім ключів" у 2012 році розмістила емісію двох серій облігацій, номінованих в доларах, на загальну суму 4,1 млн., що дозволяє інвестору уникнути валютного ризику девальвації гривні.

Для емітованих у 2013 році облігацій "СК-Агро" передбачено хеджування ризиків на випадок зниження курсу гривні по відношенню до долара США, що дозволило встановити меншу купонну ставку – на рівні 13,25% та не встановлювати оферти щодо дострокового викупу. Однак інвесторам слід звернути увагу на наявність валютної виручки в компаній емітентів, яка була б достатньою, щоб погасити облігації і уникнути валютних дисбалансів.

Крім того, впроваджуються механізми забезпечення погашення облігацій.

Так, компанія "Сонет" застрахувала ризики непогашення облігацій в страховій компанії "Кремінь", а "Укравтодор" здійснював продаж облігацій з державною гарантією.

Подальші перспективи

Враховуючи сучасний стан економіки України в цілому та фінансового ринку зокрема, навряд чи ситуація у сфері корпоративних облігацій суттєво зміниться.

Щодо стійкості ринку в 2014 році, то передбачається погашення облігацій 45 емітентів на загальну суму 8,3 млрд. грн., що приблизно відповідає рівню попереднього року. Ринок і надалі є високо концентрованим.

Найбільші погашення облігацій передбачені в 2014 році

Емітент

Обсяг (за номінальною вартістю), млн. грн.

Операційний прибуток за ІІІ кв. 2013 р.

Укравтодор

1550

-

Авіант

858

219,418

(ДП "Антонов")

А.В.С.

642

-79,845

Донецька залізниця

500

-

ХДАВП (Харківське державне авіаційне виробниче підприємство)

440 (в 2015 році – 1180)

-73,413

Джерело: http://ua.cbonds.info

Так, на п’ять емітентів припадає має половина обсягу всіх погашень у поточному році, а на облігації "Укравтодору" – майже 19% суми всіх погашень.

За зобов’язаннями двох емітентів – ХДАВП та "Авіант" (який з 2008 року є структурним підрозділом ДП "Антонов") встановлені державні гарантії, що зменшує їх ризик не погашення, враховуючи доволі несприятливі показники операційного прибутку (збитку). Крім того, в 2015 році ХДАВП має погасити ще облігації на суму 1,18 млрд. грн.

Значне навантаження щодо облігаційних платежів припадає і на підрозділи "Укрзалізниці" – в наступні два роки 2,5 млрд. грн.

Погашення облігацій підрозділами "Укрзалізниці"

Емітент

Обсяг (за номінальною вартістю), млн. грн.

Всього, 2014-2015 рр.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

Донецька залізниця

810

500

500

Південно-західна залізниця

610

300

410

710

Південна залізниця

300

330

630

Придніпровська залізниця

160

160

160

Одеська залізниця

500

200

100

300

Львівська залізниця

350

200

200

Разом

2430

1500

1000

2500

Джерело: http://ua.cbonds.info

За І півріччя 2013 р. операційний прибуток "Укрзалізниці" був достатнім і становив 2,3 млрд. грн. Однак, "Укрзалізниця" має значне боргове навантаження і за банківськими кредитами, які за даними піврічної фінансової звітності 2013 року склали 11,8 млрд. грн.

Щодо виходу нових емітентів на ринок боргових цінних паперів, то в кінці минулого року про такі наміри оголосили такі великі компанії як "Нафтогазвидобування" на суму 1 млрд. грн., та "Укртелеком" – 1,4 млрд. грн.

Ринок облігацій підприємств у поточному році може чекати низка змін у сфері законодавчого регулювання. Так, 10 жовтня 2013 року ВР прийняла за основу проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо емісії цінних паперів №158-VII.

Зокрема, позитивом є наявність норм щодо запровадження інституту загальних зборів та представника власників корпоративних облігацій, а також шляхів реструктуризації заборгованості емітента перед власниками корпоративних облігацій.

Однак, цим законопроектом передбачено впровадження нових видів облігацій, а саме біржових та інфраструктурних, проте реального впливу на активізацію ринку вони не матимуть.

Так, право випуску інфраструктурних облігацій мають виключено державно-приватні партнерства, але вони й зараз можуть здійснювати емісію, у процедурі якої зміниться, згідно законодавчих норм, лише назва облігацій.

Щодо біржових облігацій, то, у відповідності до законопроекту, вони обов’язково мають бути в обігу тільки на фондових біржах, строк обігу обмежується трьома роками; емітент повинен існувати не менше трьох років.

Однак ці норми не мають жодного відношення до можливого збільшення попиту інвесторів і як наслідок зростання ліквідності ринку.

Таким чином, ситуація на ринку корпоративних облігацій в 2013 році підтверджує, що даний сегмент фінансового ринку дуже погано виконує функції механізму перерозподілу фінансових ресурсів для забезпечення реалізації інвестиційних проектів у реальному секторі економіки.

Реальна активізація ринку облігацій можлива лише при вирішенні основного макрозавдання – створення сприятливого інвестиційного клімату з можливістю залучення ресурсів іноземних інвесторів.

Наприклад, за даними розрахунків аналітиків "Сбєрбанк СІВ" на російському біржовому фондовому ринку 70% акцій належить іноземним інвесторам. На жаль, в Україні на даний час фінансовий ресурс іноземних інвестиційних фондів майже відсутній.

У цьому році поки що єдиним позитивним сигналом є відсутність в прийнятному Законі України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" правових норм щодо внесення змін в Податковий кодекс про впровадження податку на операції з цінними паперами на біржовому ринку в розмірі 0,3%. Однак не має жодної гарантії, що цей податок надалі не буде впроваджено.

Враховуючи сучасний економічний стан та прогнозні тренди інвестиційної політики, швидкі зміни на шляху створення сприятливого інвестиційного середовища навряд чи стануться протягом найближчих років.
Коментарі

Додати коментар


Читайте у розділі

Відео

Загрузка...

Тест-драйв

закрити
E-mail
Пароль
Також, ви можете авторизуватись через Facebook Facebook login

Якщо ви не зареєстровані, пройдіть цю просту процедуру.