НКЦПФР дала торговцям "пруденційну фору"

НКЦПФР продовжила адаптаційний період для торговців цінними паперами з впровадження пруденційних нормативів .

Про це повідомляє прес-служба АУФТ.

"Рішення № 1900 від 25 грудня 2012 року , яким було затверджено Положення про пруденційні нормативах професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами , містило норму , згідно з якою нормативні значення пруденційних показників набувають чинності 01 січня2014 року. НКЦПФР внесла зміну до рішення продовживши тим самим термін вступу в силу нормативних значень на півроку", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, ще з 2012 року , при розгляді проекту даного Положення Асоціація " УФТ" акцентувала увагу, що запропоновані пруденційні показники досить жорсткі , а терміни для впровадження та адаптації до них ринку досить короткий .

За результатами так званого періоду "тестування" кількість торговців , які не виконують нормативні значення пруденційних показників досить велика.

Зараз учасники ринку та регулятор активно працюють над наданням методологічної допомоги для торговців цінними паперами.

Зокрема, Асоціація "УФТ " виступає за поетапне впровадження , єдність підходів при розрахунку показників , методологічну чіткість і однозначність трактування порядку розрахунків.

Наприклад , однією з таких пропозицій було скасувати або пом'якшити норму , згідно з якою розмір регулятивний капіталу зменшується на балансову вартість векселів , йдеться у повідомленні.

У запропонованому регулятором проекті вартість векселів не зменшує розмір регулятивного капіталу, якщо векселедавцем таких векселів є юридична особа - емітент ЦП , які знаходяться у біржовому реєстрі однієї з фондових бірж України .

Так само було запропоновано внести поправки у додаток, де визначено класифікацію активів торговця ЦП, зважених на ризик , які повинні виключити неоднозначність і трактування даної класифікації.

"Поки залишаються проблемні питання пов'язані з відсутністю уніфікованого бухгалтерського обліку та достатнього рівня автоматизації розрахунків пруденційних показників , що досить важливо при їх щоденному розрахунку ", - наголошують у прес-службі Асоціації.

Ще одним питання, яке також вимагає обговорення - це питання зменшення регулятивного капіталу і віднесення до групи 4 з рівнем ризику 100 цінних паперів , за якими регулятором зупинено обіг .

Для багатьох торговців знаходження в портфелі таких цінних паперів стають причиною невиконання пруденційних показників . Торговець не може привести значення показника до нормативного значення , оскільки продати дані ЦП або в інший спосіб їх реалізувати/списати до моменту поновлення обігу або анулювання випуску неможливо", - пояснили у прес-службі АУФТ.