Рейтинг проблемності кредитних портфелів - 2013

Реальна економіка

До першої п’ятірки банків за проблемністю кредитного портфеля увійшли Промінвестбанк, UniCredit Bank, Правексбанк, Укрексімбанк та "Альфа Банк".

За новою рейтинговою методикою "Реальної економіки" лідери рейтингу характеризувались найменш сприятливим поєднанням таких показників проблемності позик як обсяг і частка недіючих та безнадійних кредитів, зростання обсягу безнадійних кредитів, відносний приріст недіючих кредитів і коефіцієнту покриття безнадійних позик резервами під кредитні ризики.

Рейтинг проблемності кредитних портфелів українських банків від "Реальної економіки" був розрахований на основі офіційних показників фінансової звітності за перші 6 місяців 2013 року для банків 1-ї та 2-ї групи за класифікацією НБУ.

Мета рейтингу - виявити крупні фінансові установи з найгіршими індикаторами якості кредитних портфелів, які можливо розрахувати на основі відкритої інформації.

Звідки у банків береться "проблемка"?

Проблемні кредити після фінансової кризи 2008-2009 років вважаються чи не найбільшим гальмівним фактором банківської системи. Українські банки досі розчищають баланси, поступово позбуваючись докризових обсягів токсичних активів у вигляді неповернутих іпотечних, споживчих та корпоративних позик.

Девальвація гривні, падіння ділової активності, звільнення працівників, затримки у виплаті заробітних плат під час останньої кризи супроводжувались 10-кратним збільшенням обсягу прострочених кредитів.

Проте крім фірм та громадян у явній фінансовій скруті, "вдалим" моментом для невиплат свого часу скористалося багато недобросовісних позичальників.

За словами голови правління "Райффайзен банку Аваль" Володимира Лавренчука, кількість тих позичальників, які сумлінно намагаються знайти шляхи погашення та йдуть на діалог з банком зазвичай є меншою.

На озброєнні недобросовісних генераторів токсичних кредитів виявилось чимало методів ухилення від сплати боргу, серед яких дублювання застави та надання неповної чи неправдивої документації щодо заставного майна.

Недобросовісні підприємства мінімізували свої фінансові зобов’язання, оголошуючи банкрутства внаслідок штучно створеної заборгованості перед пов’язаними компаніями або ж приховуючи частку державної власності на стадії отримання кредиту.

Обмежувало права банків на відчуження іпотеки оскарження в суді з боку осіб, що перебували у громадському шлюбі і не надали своєї згоди на оформлення договору.

Часто позичальники, не без підказок юристів, знаходили лазівки у законодавстві, уникаючи процедури реєстрації права власності після покупки квартири або ж приписуючи неповнолітніх дітей після укладення іпотечного договору, яких не можливо виселити без згоди органів опіки.

Накопичений баласт у вигляді проблемних позик серйозно гальмує банківський кредитний ринок, який продовжує "ломбардизуватися", орієнтуючись на короткі строки і високі проценти, а його ємкість зростає не надто жваво у порівнянні із депозитним сегментом бізнесу.

Так, за 7 місяців 2013 року загальний обсяг кредитів зріс на 3,3% до 836 мільярдів гривень, при чому обсяги кредитування населення збільшилися всього на 1,5% до 186 мільярдів.

Для порівняння, з початку року швидкість нарощення депозитів фізичних осіб становила 13,3%.

Юридична казуїстика: безнадійні, прострочені чи недіючі?

На відміну від параметрів загального кредитного портфеля, зрозуміти динаміку проблемних кредитів в Україні на основі офіційних даних набагато важче.

Суттєві складнощі виникають на рівні термінології, адже банки та НБУ для окреслення "проблемки" використовують ряд визначень: прострочені кредити, недіючі кредити, безнадійні кредити (V категорії якості), сумнівні кредити(IV-ї категорії якості) тощо.

По-друге, звітність по кожному з видів проблемних позик оприлюднюється дуже фрагментарно.

По-третє, кожен бухгалтер має свої міркування щодо віднесення кредитів до певної категорії проблемності, адже надмірна чесність у даному питанні може суттєво погіршити фінансову стійкість банку на папері.

Прострочені кредити - це сума прострочених платежів за кредитом на певну дату, лише та частина заборгованості по кредиту, яка не погашена в строк. Таким чином, обсяг простроченої заборгованості є значно меншим у порівнянні із загальним обсягом кредитів по яким допущено прострочення.

Згідно з даними НБУ обсяг прострочених кредитів становить 76,566 мільярдів гривень - 9,1% від загального кредитного портфелю. Історичний максимум показника становив 11,2% на початку 2011 року.

Динаміка обсягу простроченої заборгованості, мільйони гривень

Джерело: НБУ

Структуру прострочених кредитів НБУ розкриває лише у розрізі галузей нефінансових корпорацій - 54,8 мільярда гривень, тоді як обсяги прострочених позик за іпотечними споживчими, муніципальними і державними кредитами не оприлюднюються регулятором.

Недіючі кредити (NPL, nonperforming loans) - загальна сума кредитів, які віднесені до IV (сумнівні) і V (безнадійні) категорії якості. МВФ рекомендує включати до недіючих кредитів усі позики, які прострочені більш ніж на 3 місяці та позики, обслуговування яких є слабким та незадовільним.

До обсягу недіючих кредитів відноситься загальний обсяг заборгованості за ними, а не тільки прострочена сума.

НБУ змушений щокварталу повідомляти обсяг недіючих кредитів у рамках системи поширення фінансових даних МВФ. Цікаво, що за 4 квартал 2012 року недіючі кредити суттєво зросли: з 118,6 до 169,3 мільярда гривень.

Проте НБУ та банківські асоціації запевняють, що це сталося не через погіршення реальної якості активів, а внаслідок запровадження нової класифікації кредитів відповідно до вимог постанови НБУ №23 від 25 січня 2012 року.

Динаміка обсягу недіючих кредитів банків України, мільйони гривень

Джерело: НБУ

Строгіший підхід регулятора при віднесенні проблемних кредитів до категорії безнадійних (V категорії якості) та сумнівних (IV категорії) призвів до різкого зростання сумарного портфелю недіючих кредитів.

Але у першому півріччі 2013 року обсяг недіючих кредитів, розрахованих за новою методикою поступово знизився на 4,3 мільярди гривень, що підтверджує технічний характер збільшення на початку року.

Обсяг недіючих кредитів, тисяч гривень, станом на 1 липня 2013 року

Джерело: квартальна фінансова звітність банків

Відношення NPL до кредитного портфелю лишається досить високим, перебуваючи біля відмітки 20%.

Дана цифра, на відміну від офіційного рівня прострочених кредитів, більш наближена до оцінок частки проблемних кредитів, озвучених міжнародними рейтинговими агенціями S&P (20%), Moody 's (35%), Fitch (20% NPL і 25-30% "потенційно проблемних" кредитів).

На цьому складнощі аналізу "проблемки" не закінчуються, адже кожен банк має власну методику класифікації активів, що відкриває можливості для маніпуляцій і заважає аналітикам коректно порівнювати якість активів різних банків.

Рівень покриття безнадійних кредитів загальними резервами під кредитні ризики в залежності від частки безнадійних кредитів у кредитному портфелі, %, станом на 1 липня 2013 року

Джерело: квартальна фінансова звітність банків; розрахунки: «Реальна економіка»

*Обернена залежність свідчить про те, наскільки великою є для банків спокуса демонструвати регуляторам низьку частку проблемної заборгованості, щоб досягти кращих показників захищеності кредитів резервами за нижчих витрат на їх формування.

Натомість, високий рівень проблемної заборгованості не дозволяє банкам створити достатньо резервів для їх швидкого списання у майбутньому.

Рейтинг як зважена точка зору

В українських реаліях складати рейтинги банків з найбільшими проблемними кредитами на основі якогось одного показника, м’яко кажучи, не зовсім корректно.

Часто великі обсяги "проблемки" системного банку на фоні загального кредитного портфеля не виглядають такими гігантськими, а сформовані резерви сповна покривають даний обсяг недіючих кредитів.

Готуючи рейтинг проблемності кредитних портфелів, "Реальна економіка" намагалася висвітлити дане питання максимально об’єктивно, не обмежуючись порівнянням банків лише за одним показником обсягу безнадійних кредитів.

Окрім зазначеного індикатора, ми додали до аналізу недіючі кредити, а також розрахували процентне відношення обох показників до загального кредитного портфелю, обчислили приріст недіючих кредитів за півріччя, коефіцієнт покриття безнадійних позик сукупними резервами під кредитні ризики.

Такий підхід дозволив більш зважено оцінити існуючу ситуацію з проблемною заборгованістю в розрізі окремих банків.

Вкладники отримали змогу дізнатись наскільки критичним є рівень "проблемки" у їхньому банку, якою є динаміка безнадійних кредитів, і чи дійсно значний обсяг недіючих позик зумовлений всього лише ефектом масштабу.

Лідери та аутсайдери рейтингу

Учасниками рейтингу проблемності кредитних портфелів «Реальної економіки» стали 33 найбільших банки з першої та другої групи за класифікацією НБУ, котрі активні на кредитному ринку. Загальний обсяг позик, наданих цими фінансовими установами складає 4/5 усіх банківських кредитів в Україні.

До першої п’ятірки банків за проблемністю кредитного портфеля увійшли Промінвестбанк, UniCredit Bank, Правексбанк, Укрексімбанк та Альфа Банк. За новою рейтинговою методикою «Реальної економіки» лідери рейтингу характеризувались найменш сприятливим поєднанням таких показників проблемності позик як обсяг і частка недіючих та безнадійних кредитів, зростання обсягу безнадійних кредитів, відносний приріст недіючих кредитів і коефіцієнту покриття безнадійних позик резервами під кредитні ризики.

Рейтинг банків за проблемністю кредитних портфелів

Банк

Загальний рейтинг

Обсяг безнадійних кредитів (V категорія), млн. грн.

Відношення безнадійних кредитів до кредитного портфелю, %

Обсяг недіючих кредитів (IV+V категорія), млн. грн.

Відношення недіючих кредитів до кредитного портфелю, %

Зростання обсягу безнадійних кредитів за півріччя, млн. грн.

Відносний приріст недіючих кредитів за півріччя, %

Відношення резервів під кредитні ризики до безнадійних кредитів, %

1

ПРОМІНВЕСТБАНК

7,86

4 957

19,0%

8 131

31,1%

4 341

118,9%

97,8%

2

UniCredit Bank

8,14

14 951

62,2%

16 102

67,0%

-585

-2,1%

54,3%

3

ПРАВЕКС-БАНК

9,43

2 216

91,8%

2 288

94,8%

176

5,8%

80,0%

4

УКРЕКСІМБАНК

9,43

9 720

25,2%

11 565

30,0%

1 106

-0,9%

103,3%

5

АЛЬФА-БАНК

10,43

4 075

21,4%

6 579

34,6%

1 414

-20,5%

63,3%

6

РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ

11,29

9 778

36,7%

10 509

39,5%

-394

-2,8%

96,5%

7

ПРИВАТБАНК

11,71

11 866

9,4%

31 903

25,4%

289

7,6%

208,8%

8

ОТП БАНК

12,14

2 823

20,4%

4 078

29,5%

304

17,5%

126,2%

9

БТА БАНК

12,71

298

28,3%

695

66,0%

242

103,3%

94,9%

10

УКРГАЗБАНК

14,29

4 783

55,6%

4 887

56,8%

-1 030

-18,2%

98,7%

11

ВТБ БАНК

14,71

4 941

23,5%

5 887

28,0%

-812

-12,9%

87,3%

12

КРЕДИТПРОМБАНК

14,86

2 663

55,4%

2 891

60,1%

-1 166

-35,1%

52,6%

13

БАНК ФОРУМ

15,00

2 404

31,2%

3 107

40,4%

-120

-9,0%

107,6%

14

"НАДРА"

15,00

3 254

14,2%

5 626

24,5%

238

-7,4%

132,5%

15

ПУМБ

15,00

3 807

21,9%

5 287

30,4%

-275

-4,3%

101,3%

16

ФІДОКОМБАНК

15,86

1 102

31,1%

1 244

35,1%

144

-35,7%

87,2%

17

ОЩАДБАНК

16,57

4 489

8,9%

6 993

13,8%

-74

50,8%

249,4%

18

БРОКБІЗНЕСБАНК

16,86

1 093

7,9%

1 126

8,2%

119

7,6%

50,3%

19

ДЕЛЬТА БАНК

17,29

3 731

13,3%

4 063

14,5%

-239

-13,4%

71,2%

20

БАНК КРЕДИТ ДНІПРО

17,86

662

16,1%

782

19,0%

-47

3,6%

68,1%

21

УКРСИББАНК

18,14

2 210

15,3%

2 823

19,6%

-614

-18,9%

52,8%

22

ВIEЙБI БАНК

18,71

1 749

18,6%

1 908

20,3%

-642

-22,6%

38,8%

23

"ХРЕЩАТИК"

19,71

430

10,5%

452

11,1%

29

4,6%

90,1%

24

IHГ БАНК УКРАЇНА

19,71

303

4,0%

667

8,9%

182

427,0%

104,8%

25

IМЕКСБАНК

20,00

916

10,7%

929

10,8%

148

2,9%

149,2%

26

УНІВЕРСАЛ БАНК

21,29

326

9,5%

655

19,1%

-148

-21,3%

52,7%

27

ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ

21,57

1 240

6,6%

2 395

12,7%

-11

-14,2%

142,1%

28

СБЕРБАНК РОСІЇ

21,57

691

3,0%

2 226

9,7%

-141

166,6%

210,2%

29

"ПІВДЕННИЙ"

23,43

268

3,6%

553

7,3%

33

21,4%

215,2%

30

КИЇВСЬКА РУСЬ

23,71

227

5,1%

338

7,6%

23

-21,7%

59,2%

31

БАНК 3/4

27,00

11

1,9%

11

1,9%

0

3,9%

591,2%

32

КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК

29,29

153

1,6%

256

2,7%

-93

-21,8%

233,2%

33

"ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА"

30,43

32

0,4%

32

0,4%

-10

-99,0%

5580,7%

Джерело: квартальна фінансова звітність банків; розрахунки: "Реальна економіка"

Серед лідерів з першої п’ятірки відповіді на запит "Реальної економіки" зуміло дати лише два банки з російським капіталом.

Представники російського Промінвестбанку, який шокував ринок збільшенням портфелю безнадійних кредитів на 4,3 мільярда гривень за півріччя і найбільшим збитком по системі в обсязі 2,66 мільярда гривень, стверджують що ситуація з "проблемкою" в банку знаходиться під контролем.

"Зростання обсягу проблемних кредитів в 1 півріччі поточного року - не більше, ніж формальне відображення ситуації, що склалася в другій половині 2008 року. Всі проблемні кредити були видані до кризи старим менеджментом ПІБа і, практично, не обслуговувалися позичальниками. Вичерпавши більшу частину можливостей врегулювання проблем і відновлення обслуговування клієнтами цих кредитів, Промінвестбанк одноразово класифікував їх як проблемні. При цьому ПІБ з 2010 року успішно працює регулярно отримуючи операційний прибуток" - запевняє прес-служба банку.

Італійський UniCredit Bank (Укрсоцбанк) опинився на другому місці нашого рейтингу через надмірну кредитну активність на ринку іпотечних та корпоративних позик в докризовий період, що призвело до акумуляції найбільших по системі обсягів безнадійних кредитів - 14,9 мільярда гривень.

Негативно вплинуло на позицію банку в рейтингу й те, що загальні резерви під кредитні ризики становлять лише 54% від обсягу кредитів V категорії якості. Для коментарів банк виявився недоступним: телефони прес-служби мовчать, на листи ніхто не відповідає.

Аналогічно на наші запити реагувала ще одна італійська "дочка" Правексбанк, яку свого часу Леонід Черновецький зумів вчасно продати холдинговій групі Intesa.

Нині банк перебуває на 3 місці за проблемністю кредитного портфелю і тримає абсолютне лідерство серед досліджуваних банків за показником відношення безнадійних кредитних операцій до кредитного портфелю - 91,8%.

Укрексімбанк - державний банк системного значення зайняв 4 позицію в рейтингу проблемності кредитного портфелю через свої 11 мільярдів недіючих кредитів - 30% портфеля і приріст безнадійних позик на 1,1 мільярда за півріччя.

Як справжній державний банк, Укрексімбанк живе за законами Паркінсона: на питання чому склалася така ситуація у банку відповідати не захотіли, зазначивши, що керівництво не узгодило відповіді на запитання.

Додатковою причиною відхилення запиту представники Укрексімбанка назвали те, що двотижневого терміну для коментаря їм було дуже мало.

Російський "Альфа Банк" посідає 5 місце в рейтингу з огляду на значне зростання обсягу безнадійних кредитів на 1,4 мільярди гривень за перше півріччя 2013 року, при чому обсяг недіючих кредитів банкові вдалося знизити на 20%.

Коментуючи дану ситуацію, директор з управління ризиками Альфа-банка Михайло Кузьмін пояснив, що зростання обсягу безнадійної заборгованості в першому півріччі 2013 року переважно обумовлене переведенням кредитної заборгованості декількох корпоративних клієнтів з IV категорії ризику в V у відповідності з новими регулятивними і методологічними вимогами НБУ з оцінки якості кредитного портфеля.

Ми зарезервували ці борги V категорії і ведемо роботу з повернення боргу, підкреслив Кузьмін.

Близько до лідерів рейтингу підібралися системні Райффайзен банк Аваль (Австрія) та вітчизняний Приватбанк.

Голова правління "Райффайзен банку Аваль" Володимир Лавренчук стверджує, що понад 20 мільярдів недіючих кредитів складаються в основному зі старого портфелю, за яким протягом 5 років стягуються борги.

За словами CEO, левову частку "проблемки" Райффайзена формує іпотека, як житлова, так і комерційна. Всі інші кредити банку на цьому фоні, як для крупних корпоративних клієнтів, так і для середнього і малого бізнесу, виглядають значно краще.

Представники Приватбанку пояснюють високий обсяг концентрації сумнівних кредитів IV категорії, який виводить установу на перше місце за сумою недіючих кредитів - 31,9 мільярда гривень, низкою факторів юридичного характеру.

Наприклад, деякі пункти Постанови НБУ №23 вимагають присвоєння ІV категорії якості усім кредитним операціям позичальників, в договори яких вносилися зміни умов. При цьому, рівень повернення безнадійних позик в Приватбанку у першому півріччі становив 15%, за 2012 рік - 30%.

Ще одним бар’єром в мінімізації проблемних кредитів є складність процедури списання безнадійних кредитів за методикою НБУ, особливо в частині доказів щодо проведення всіх можливих заходів щодо стягнення боргу з позичальника.

Банкіри також скаржаться на затягування судами процесу реалізації застав, відмови в задоволенні позовних вимог банку та шахрайські схеми виведення майна з іпотеки.

Чи така страшна "проблемка", як її малюють?

Високі обсяги проблемних кредитів здатні суттєво погіршити фінансовий стан банків, оскільки відбувається втрата активів, що приносять дохід.

Крім цього, банки змушені декларувати значні витрати на формування резервів за сумнівними і безнадійними кредитами. Відтак, низька якість активів негативно впливає на рентабельність, гальмує кредитну активність і тисне на ліквідність банків, обтяжених "проблемкою".

Не зважаючи на це, не поспішаймо ставити знак рівності між якістю активів та надійністю банків.

По-перше, системні іноземні банки в Україні акумулювали вищий обсяг недіючих кредитів через активне кредитування у докризовий період. Проте смішно вважати їх менш надійними за кептивні фінустанови, котрі зуміли пережити кризу і не мають проблем через низьку активність в минулому.

Відношення безнадійних кредитів до кредитного портфелю, %, станом на 1 липня 2013 року

Джерело: квартальна фінансова звітність банків; розрахунки: "Реальна економіка"

Не дивлячись на "проблемку", більшість європейських дочірніх банків мають високий рівень підтримки з боку материнських структур, що дозволяє кредиторам і вкладникам спати спокійно, адже під кредити сформовані резерви, а рівень ліквідності завжди підтримується на достатньому рівні.

На відміну від багатьох вітчизняних банків, західні "дочки" мають зовнішній стимул максимально точно відображати проблеми у звітності.

Якщо рівень недіючих кредитів критично високий, власники приймають рішення або про доформування резервів, або про цивілізований вихід з бізнесу, який особливо не позначиться на інтересах вкладників.

По-друге, значна частина проблемних позик у молодих лідерів роздрібного кредитного ринку, таких як "Дельта Банк" чи "Альфа Банк", пов’язана із їхнім акцентом на високо-маржинальному беззаставному кредитуванні, а також із цілеспрямованою політикою скупки проблемних портфелів інших банків.

Зростання обсягу безнадійних кредитів з початку року, тисяч гривень, станом на 1 липня 2013

Джерело: квартальна фінансова звітність банків; розрахунки: "Реальна економіка"

За словами Михайла Кузьміна, термін "безнадійний кредит" не виключає мирні рішення або реструктуризацію боргу.

"При правильному підході проблемну заборгованість можна повернути і перетворити на джерело ліквідності, головне не допускати негативних прецендентів для нових позичальників. Крім цього, "Альфа-банк" купує проблемні борги, капіталізуючи тим самим свій досвід і знання у сфері збору боргів", - зазначає директор з управління ризиками Альфа-банка (Україна).

По-третє, на кількісні коефіцієнти проблемності істотно впливає чесність ведення банківської звітності. Деякі банки полюбляють приховувати істинний обсяг поганих кредитів, щоб занижувати обсяг резервів.

Однак "проблемка" схожа на шило в мішку з сіном - рано чи пізно, та вигулькне. Єдине, що ми можемо зробити - регулярно оцінювати якість кредитних портфелів банків, максимально точно, наскільки це дозволяє сучасний стан ведення фінансової звітності.

Методика рейтингу проблемності кредитних портфелів

Мета рейтингу проблемності кредитних портфелів - виявити крупні фінансові установи з найгіршими індикаторами якості кредитних портфелів, які можливо розрахувати на основі офіційних даних фінансової звітності.

Об'єкт рейтингу – банки 1-ї та 2-ї групи за класифікацією НБУ, що постійно працюють на кредитному ринку більше двох років.

Предмет рейтингу - загальна якість кредитного портфелю банків, що визначається кількісно як середнє арифметичне балів, отриманих за абсолютними і відносними показниками проблемності кредитів.

Періодичність рейтингування: щороку після опублікування банками квартальної фінансової звітності за відповідну дату.

Джерела даних: показники фінансової звітності, опубліковані на корпоративних сайтах банків, які беруть участь у рейтингу, дані НБУ.

При підготовці методики рейтингу до уваги беруться наступні фактори, які визначають проблемність кредитного портфелю банків.

1. Обсяг безнадійних кредитів (V категорія), млн. грн.

2. Відношення безнадійних кредитів до кредитного портфелю, %

3. Обсяг недіючих кредитів (IV+V категорія), млн. грн.

4. Відношення недіючих кредитів до кредитного портфелю, %

5. Зростання обсягу безнадійних кредитів за півріччя, млн. грн.

6. Відносний приріст недіючих кредитів за півріччя, %

7. Відношення резервів під кредитні ризики до безнадійних кредитів, %

Формули розрахунку

Фактор

Формула*

1

Обсяг безнадійних кредитів (V категорія), млн. грн.

БК

2

Відношення безнадійних кредитів до кредитного портфелю, %

БК
К

3

Обсяг недіючих кредитів (IV+V категорія), млн. грн.

НК

4

Відношення недіючих кредитів до кредитного портфелю, %

НК
К

5

Зростання обсягу безнадійних кредитів за півріччя, млн. грн.

БК – БК. пп

6

Відносний приріст недіючих кредитів за півріччя, %

НК – НК. пп
НК. пп

7

Відношення резервів під кредитні ризики до безнадійних кредитів, %

РК
БК

ЗАГАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Середнє арифметичне балів факторів успішності

* - умовні позначення, використані у формулах, означають:

К – обсяг кредитів, наданих клієнтам, млн. грн.

БК - обсяг кредитних операцій, класифікованих за V категорією якості, млн. грн.

НК - обсяг кредитних операцій, класифікованих за IV і V категоріями якості , млн. грн.

РК – обсяг резервів під кредитні ризики, млн. грн.

Х. пп - показник "Х" півроку тому

По кожному з факторів банки отримують бали, що дорівнюють порядковому місцю в ранкінгу. Так, за факторами №№ 1-6 перше місце отримує банк з найбільшим значенням відповідного показника проблемності позик, лише за фактором №7 перше місце отримує банк з мінімальним коефіцієнтом покриття безнадійних кредитів резервами.

Сума загального заліку для банку розраховується як середнє арифметичне балів усіх факторів проблемності кредитного портфелю. Чим менше значення загального заліку, тим більш проблемними є позики банку з точки зору абсолютних та відносних показників якості кредитного портфеля.

УВАГА!

Рейтинг має винятково інформативний характер. Він виражає думку редакції щодо проблемності кредитних портфелів, котра є лиш одним із багатьом факторів, що впливають на надійність банків.

Рейтинг не можна розглядати, як рекомендацію для вибору банківських продуктів.

Методика та розрахунки: Роман Корнилюк, Євген ШпиткоКоментарі

Додати коментар


jkkreativ

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ КРЕАТИВ(http://jkkreativ.at.ua) к.т. 095-387-44-17, 063-357-60-80 оказывает:•антиколлекторские услуги, защиту заемщиков, поручителей от коллекторов;•услуги адвоката по гражданским делам;•узаканивание перепланировки, самостроев;•представление интересов по спорам с банками по кредитам;•срочное получение кадастрового номера

Roman Kornyliuk

mike, усвідомлюючи дану проблематику, ми не називали коефіцієнти 2 і 4 часткою проблемних кредитів, а лише відношенням (до обсягу кредитів клієнтам). На жаль, існуючий формат фінансової звітності не дозволяє виокремити в кредитних операціях саме кредити клієнтам. З іншого боку, кредити клієнтам в більшості банків займають ключове місце у структурі активів і для здійснення кількісної оцінки проблемних кредитів можна зробити припущення, що частка кредитів клієнтам не надто варіюється у структурі активів досліджуваних банків, відтак коефіцієнти є достатньо порівнюваними, щоб використовуватись у кількісних оцінках.

mike

Все класно написано, однак, є одне "але". Обсяг кредитних операцій > обсяг кредитів клієнтам (до вирахування резервів).Туди включається також і боргові цінні папери, кредити іншим банкам і т. п.Відповідно, коефіцієнти 2 та 4 не зовсім коректно пораховані.

Читайте у розділі

Відео

Загрузка...

Тест-драйв

закрити
E-mail
Пароль
Також, ви можете авторизуватись через Facebook Facebook login

Якщо ви не зареєстровані, пройдіть цю просту процедуру.