Рейтинг економічного розвитку регіонів України

Реальна економіка

Різні регіони України не однакові з економічної точки зору. Вони відрізняються за структурою економіки - на сході країни домінує промислове виробництво, у Криму й Карпатах туризм, а у великих містах головну роль відіграє сектор послуг.

Різняться й обсяги економік регіонів. Так, наприклад, валовий регіональний продукт (ВРП) Києва більш ніж вдесятеро перевищує ВРП Хмельницької, Закарпатської або Волинської областей.

Відрізняється інвестиційна привабливість регіонів, рівні безробіття. Іншими словами, регіони України мають різні рівні розвитку.

Найбільш яскраво це видно на прикладі Києва, який лідирує практично за всіма економічними показниками.

Столиця має найвищий ВРП на душу населення, в місті найкраще розвинені малі підприємства, найнижчий рівень безробіття, й вона одержувала в другій половині 2000 років значно більше інвестицій, ніж будь-який інший регіон.

Однак, економічна модель, яка сформувалася в останнє десятиліття в Києві, виявилася вразливою до кризи. У результаті ВРП Києва в 2010 році був на 13% нижче свого рівня 2007 року, один з найгірших показників по країні в цілому.

Ця уразливість і поставила Київ на друге місце в рейтингу. Перше ж посіла Київська область, яка трохи відстає від Києва по ряду показників, але все одно є одним з найбільш розвинених регіонів країни.

Вона займає 5 місце по ВРП на душу населення, третє - по зайнятості на малих підприємствах, шосте - за рівнем безробіття й друге – за інвестиціями, отриманими у другій половині 2000 років.

Найбільш важливий момент: Київська область є єдиним розвиненим регіоном країни, що виявився відносно стійким до кризи. До 2010 року цей регіон зумів вирости від свого значення 2007 року на 2.3%, що стало другим результатом по країні.

З інших регіонів тільки два зуміли продемонструвати зростання за цей період - Житомирська й Херсонська області. Обидві, на відміну від Київської області, є відносно слаборозвиненими і їх стабільність, багато в чому, цією слабкою розвиненістю й пояснюється.

Для розвитку регіонів, безсумнівно, важливу роль відіграє урбанізація. Першу половину місць у рейтингу займають, в основному, регіони, у яких домінує міське населення, у той час як в іншій половині - здебільшого, регіони зі значною часткою сільського населення.

Особливе значення мають великі міста-мільйонники - саме ті області, які відносяться до них, або вони самі, у випадку з Києвом, займають перші чотири місця рейтингу.

Збільшити

Слід зазначити, що високий ВРП - як в абсолютному значенні, так і на душу населення - не є запорукою розвитку регіону. Регіони Сходу України, що володіють розвиненою експортно-орієнтованою промисловістю, - Донецька й Луганська області - насправді досить депресивні й у них дуже погано розвинений малий бізнес.

Крім того, експортна орієнтованість зробила ці області вкрай уразливими до економічної кризи. Гірше їх в 2007-2010 показала себе тільки Запорізька область.

Однак, найгірші результати демонструють слабко урбанізовані частини Центральної, Північної й Західної України. Високе безробіття, низький ВРП на душу населення, малий обсяг інвестицій, слабкий розвиток малого бізнесу - навіть до кризи ці регіони виявились вразливими, через спад у переказах від заробітчан.

Результати ранжування й інтегральний показник

Місце в рейтингу економічного розвитку Регіон Інтегральний показник ВРП на душу населення у 2010, грн. Динаміка ВРП у 2007-2010, % Зайнятість на малих підприємствах на 100 населення у 2010, працівників Рівень безробіття у 2011, % Валове нагромадження основного капіталу на душу населення у 2005-2011, грн.
1 Київська 3.6 5 2 3 6 2
2 м.Київ 5.2 1 22 1 1 1
3 Одеська 5.6 8 7 5 2 6
4 Дніпропетровська 6.2 2 5 13 7 4
5 м.Севастополь 6.4 9 8 2 4 9
6 Харківська 8.2 7 14 4 8 8
7 Автономна Республіка Крим 8.8 13 11 12 3 5
8 Полтавська 9 3 10 10 19 3
9 Миколаївська 9.2 10 6 6 12 12
10 Запорізька 12 6 27 7 9 11
11 Львівська 12 14 15 11 10 10
12 Черкаська 13 12 4 14 20 15
13 Херсонська 13.8 20 1 9 17 22
14 Донецька 14.4 4 26 24 11 7
15 Кіровоградська 15.8 16 9 23 15 16
16 Луганська 16 11 25 26 5 13
17 Сумська 16.4 5 16 15 22 24
18 Івано-Франківська 17.2 18 19 21 14 14
19 Житомирська 17.4 19 3 18 24 23
20 Хмельницька 17.4 24 20 8 18 17
21 Чернівецька 18.8 27 17 16 16 18
22 Вінницька 19.2 21 13 20 23 19
23 Волинська 19.6 22 23 19 13 21
24 Чернігівська 20.8 17 18 17 27 25
25 Рівненська 23 23 24 22 26 20
26 Тернопільська 23.4 26 12 27 25 27
27 Закарпатська 23.6 25 21 25 21 26

Вихідні дані

Регіон ВРП на душу населення у 2010, грн. Динаміка ВРП у 2007-2010, % Зайнятість на малих підприємствах на 100 населення у 2010, працівників Рівень безробіття у 2011, % Валове нагромадження основного капіталу на душу населення у 2005-2011, грн.
Автономна Республіка Крим 16507 -7.24% 10.38 6.6% 26643
Вінницька 14332 -8.42% 9.37 10.9% 15351
Волинська 13916 -14.46% 9.71 9.1% 15143
Дніпропетровська 34709 -2.56% 10.34 7.3% 28725
Донецька 28986 -16.37% 9.03 8.7% 24062
Житомирська 14616 0.58% 9.71 11.2% 14029
Закарпатська 12278 -13.06% 9.00 10.2% 12875
Запорізька 23657 -23.04% 10.68 7.9% 21810
Івано-Франківська 14814 -12.27% 9.36 9.3% 18514
Київська 26140 2.37% 12.29 7.2% 45254
Кіровоградська 15533 -5.85% 9.12 9.4% 18234
Луганська 19788 -15.76% 8.79 7.1% 19280
Львівська 16353 -11.13% 10.41 8.3% 21964
Миколаївська 20276 -2.73% 11.27 8.8% 21714
Одеська 22544 -2.85% 11.73 6.4% 25781
Полтавська 29652 -6.73% 10.44 9.9% 33294
Рівненська 13785 -15.17% 9.27 11.5% 15326
Сумська 15711 -11.29% 9.95 10.2% 13542
Тернопільська 11713 -8.18% 8.69 11.4% 11837
Харківська 23639 -11.12% 11.96 7.6% 23282
Херсонська 14346 3.44% 10.57 9.8% 14246
Хмельницька 13602 -12.43% 10.63 9.8% 16580
Черкаська 17325 -2.25% 10.17 10.0% 18434
Чернівецька 10939 -11.47% 9.78 9.6% 16444
Чернігівська 15406 -11.93% 9.76 11.9% 12968
м.Київ 70424 -13.60% 20.45 6.1% 77385
м.Севастополь 20455 -5.44% 15.68 6.9% 22858

Методика

Мета даного рейтингу - порівняти різні регіони України за рівнем їх економічного розвитку.

Порівняння здійснюється за п'ятьма показниками:

  1. Валовий регіональний продукт (ВРП) на душу населення. Цей показник дозволяє оцінити продуктивність економіки регіону, а також її обсяг у перерахуванні на одного мешканця.
  2. Динаміка ВРП в 2007-2010 роках. Динаміка ВРП після кризи дає уявлення про стійкість економіки регіону до кризових явищ і про надійність місцевої економічної моделі.
  3. Зайнятість на малих підприємствах на 100 людей населення. Малі підприємства - ключова ланка в сучасній економіці. Вони мають принципове значення для якості економічного росту і є важливим джерелом зайнятості в регіоні. Відповідно, їхня кількість щодо населення регіону дає уявлення про те, наскільки якісно цей регіон розвивається.
  4. Рівень безробіття. Чим повніше економіка використовує наявні ресурси, у тому числі, людські, тим вона ефективніша. Високе безробіття означає, що велика кількість потенційних працівників залишаються не задіяними в продуктивній діяльності. Низька - що, навпаки, люди знаходять собі застосування і їх можливості не витрачаються даром.
  5. Валове нагромадження основного капіталу на душу населення з 2005 по 2011 роки. Нагромадження основного капіталу - інвестиції - показує інвестиційну привабливість регіону.

За кожним з показників регіони ранжуются від 1-го до 27-го місця. Потім для кожного регіону обчислюється інтегральний показник по наступній формулі:

R = (Yc + ΔY + Es + U + I) / 5, де

R – інтегральний показник, що визначає місце регіону в рейтингу;

Yc – місце регіону по ВРП на душу населення в 2010 році;

ΔY – місце регіону по зміні реального ВРП із 2007-го по 2010-й;

Es – місце регіону по зайнятості на малих підприємствах в 2010 році;

U – місце регіону по рівню безробіття в 2011 році;

I – місце регіону по валовому нагромадженню капіталу в 2005-2011 роках на душу населення.

Отриманий у такий спосіб інтегральний показник і визначає положення регіону в рейтингу. Чим він менший, тим вище місце займає регіон.

При складанні рейтингу використовувалися дані Укрстата.

Методика та розрахунки: Павло КухтаКоментарі

Додати коментар


Читайте у розділі

Відео

Загрузка...

Тест-драйв

закрити
E-mail
Пароль
Також, ви можете авторизуватись через Facebook Facebook login

Якщо ви не зареєстровані, пройдіть цю просту процедуру.